زبان زد می باشد

تخصص ما

تخصص ما
مشاوره استارتاپ ها 90%
مشاوره جذب سرمایه 70%
مشاوره طراحی وب، وب اپلیکیشن 99%
مشاوره طراحی اپلکیشن موبایل 90%
مشارکت در پیاده سازی ایده 100%
بازاریابی اینترنتی 99%

چرا استارتاپس لند؟

استارتاپس لند، مجموعه ای از متخصصان در حوزه های گوناگون به ویژه IT می باشند. استارتاپس لند دارای بانک بزرگی از ایده ها می باشد که متناسب با نیاز های روز جامعه و دنیا اولویت بندی شده است و با همت استارتاپس لندی ها، یکی پس از دیگری جامعه عمل به خود می پوشانند و در نهایت مبدل به پیروزی در کارنامه استارتاپس لند و یا تجربه ای برای حرکت رو به جلو با قدم های استوار تر و محکم تر می گردد. شما نیز با ما همراه شوید.