لطفا قبل تماس با ما، این قسمت را مطالعه کنید.

در ابتدا اقدام به پر کردن فرم مربوطه کنید و منتظر تماس بخش نیروی انسانی باشید تا شما را از زمان مصاحبه مطلع کننید، در جلسه ی مصاحبه شرایط به طور کامل برای شما توضیح داده میشود.

قطعا جهت جذب سرمایه و یا ایجاد همکاری لازم می باشد تا شما در مورد ایده ی خود توضیحات لازم را ارائه دهید طرف مقابل را نسبت به عمیلی بودن و سود ده بودن ایده ی خود مطمئن کنید، لذا ارائه ی توضیحات کامل غیر قابل انکار هست. دقت داشته باشید اگر قرار به کپی ایده شما باشد، چه ارسال ایده به صورت فایل و یا مراجعه ی حضوری شما برای ارائه ی توضیحات تفاپتی در این مساله ندارد. ارسال ایده قبل از مراجعه ی حضوری امری لازم جهت اعتبار سنجی ایده توسط کارشناسان مربوطه برای پذیرش جلسه ی حضوری می باشد.