19 آگوست

استراتژی اکوسیستم جایگزینی برای استراتژی بازار

این روزها شبکه‌سازی و ارتباط داشتن با سایر کسب‌وکارها بیش از اندازه اهمیت پیدا کرده و همکاری به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است.جاده‌ی ۱۲۸ بوستون در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌عنوان مرکز تکنولوژی دنیا شناخته می‌شد تا اینکه در دهه‌ی ۱۹۹۰ سیلیکون‌ولی جای آن را گرفت و دیگر هرگز نتوانست به روزهای اوج بازگردد. […]