01 ژانویه

آشنایی با انواع معیارهای ارزیابی و سنجش استارتاپ ها + اینفوگرافیک(استارتاپس لند)

شاید در ابتدا بهتر باشد با معنای واژه ارزیابی آشنا شویم ؛ ارزیابی را فرآیند تشخیص درجه کیفیت یک ویژگی یا عملکرد می‌گویند این عمل در استارتاپ ها به منظور یافتن نقاط ضعف و قوت و بررسی و تحلیل آنها در جهت رشد بالقوه استارتاپ انجام میگیرد. معمولا برای ارزیابی استارتاپ دیدگاها و جنبه های مختلفی مطرح […]