03 سپتامبر

کریگ واکر ، کارآفرینی با استارتاپ های سریالی

زندگینامه کریگ واکر ، کارآفرینی که اولین استارتاپ خود را به یاهو و دومین استارتاپش را به گوگل فروخت! کریگ واکر کارآفرینی است که تاکنون در زنجیره ای از استارتاپ ها موفق ظاهر شده است به طوری که او اولین استارتاپ خود را به شرکت یاهو و دومین استارتاپش را نیز به شرکت گوگل فروخت و اکنون […]