11 مارس

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت( اینترنت اشیاء صنعتی )

اینترنت اشیاء صنعتی متمرکز بر اتصال دستگاه‌ها در صنایع مختلفی چون نفت و گاز، آب و برق و مراقبت‌های بهداشتی است. به طور کلی می‌توان اینترنت اشیاء صنعتی را کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت دانست. اینترنت اشیاءصنعتی انقلابی در تولید محصولات صنعتی به وجود آورد. وقتی صحبت از اینترنت اشیاء می‌شود، همه ما به یخچال […]