بازاریابی فصلی
30 مارس

بازاریابی فصلی چیست؟

با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال، بسیاری از بازاریابان متوجه تغییر در ذهنیت مشتریان می شوند؛ ذهنیت هایی مثل گذراندن وقت با خانواده، شب های آرام و … در نتیجه بسیاری از برندها پیام و محتوای خود را طوری تغییر می دهند که با این ذهنیت های جدید هماهنگی داشته باشد. این تغییر را […]