25 جولای

آشنایی با روش های مختلف کراودفاندینگ یا تامین مالی جمعی

کراودفاندینگ ، اصطلاحی است که در چند سال اخیر زیاد شنیده می‌شود؛ در واقع روشی است که صاحبان ایده برای پرورش و توسعه ایده‌‌هایشان از آن استفاده می‌کنند. کراودفاندینگ از دو واژه crowd به معنی جمعیت و funding به معنی تامین منابع مالی تشکیل شده است. کراودفاندینگ یک شیوه نوین در جذب سرمایه در کنار روش‌های سنتی است. […]