18 نوامبر

روان‌شناسی رشد استارتاپ ها و شرکت‌های نوپا

جیمز کوریرJames Currier، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان سیلیکون ولی در حوزه‌ی رشد و تأثیرات شبکه است. او که یک کارآفرین زنجیره‌ای یک کارآفرین زنجیره ای یا serial entrepreneur کسی است که در طول زندگی حرفه ای‌اش مشاغل مختلفی را راه‌اندازی و اداره کرده است. معمولاً این مشاغل قبل از اینکه موسسان به فعالیت بعدی خود بپردازند، […]