شبکه سازی برای کارآفرینان
23 مارس

۱۰ روش شبکه سازی برای کارآفرینان

همه ی ما در چند رویداد کارآفرینی مربوط به حوزه کاریمان شرکت کرده ایم، اما زمانی که در این رویدادها حضور دارید، چقدر از زمان خود استفاده ی مفید می کنید؟ شناسایی برندتان به بقیه، تلاش زیاد و برخورد مناسبی می خواهد: بلاخره، دست شماست که چطور برند خود را به افرادی حرفه ای معرفی […]