چرا جمع سپاری اغلب با شکست مواجه می‌شود؟

Praesent Donec porta. nunc nec at id ipsum venenatis, ipsum fringilla