تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعلام شد

تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور در بیانیه‌ای تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را اعلام کرده و برای عدم انجام آن جرایم مالیاتی در نظر گرفته است.

به گزارش رسانه‌ی مالیاتی ایران، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سایر فعالان اقتصادی کشور، شامل قوانین مالیاتی مربوطه می‌شوند و برای جلوگیری از جرایم قانونی باید فارغ از محل فعالیت، تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

براساس اطلاعیه‌ی سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی، باید ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره‌ی امور مالیاتی محل شغل خود اعلام کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

اشخاص حقوقی (موسسات و شرکت‌ها) پس از تأسیس، باید دفترچه‌ی ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره‌ی کل امور مالیاتی مربوطه دریافت کرده و نسبت به تشکیل پرونده، دریافت شماره واحد مالیاتی، دریافت شماره کلاسه‌ی پرونده و پرداخت حق تمبر اقدام کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند با ثبت‌نام الکترونیکی در درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به آدرس tax.gov.ir، شماره‌ی اقتصادی دریافت کنند.

همچنین تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، طبق ماده‌ی ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، باید برای تمامی معاملات صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در تمامی صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.

تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعلام شد

صورتحساب نوع اول و دوم

در اطلاعیه‌ی تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی روی این موضوع تأکید شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید برای فروش کالا و ارائه‌ی خدمات، صورتحساب نوع اول و دوم صادر کرده و نگهداری کنند.

خواندن
اوبر در حال مذاکره برای خرید استارتاپ تحویل غذا

صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) و با درج تاریخ صادر شود. این صورتحساب باید شامل حداقل اطلاعات هویتی مانند نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره‌ی اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار، مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

صورتحساب نوع دوم تنها در موارد استفاده از سامانه‌ی صندوق فروش (صندوق مکانیزه‌ی فروش) صادر شده و باید شامل شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل اطلاعاتی هویتی مانند نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره‌ی اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده، مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ باشد.

بنابراین صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نیز باید مانند کلیه‌ی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آن‌ها فراخوان به عمل آمده اقدام کنند.

این افراد باید فهرست معاملات خود را در سامانه‌ی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی و در بخش «صورت معاملات فصلی الکترونیکی» کامل کنند. کلیه‌ی اطلاعات باید حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی تکمیل شود. آن‌ها همچنین می‌توانند اطلاعات ذکر شده را در قالب اطلاعات درخواستی و به صورت لوح فشرده به اداره‌ی مالیاتی مربوطه ارائه کنند.

تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعلام شد

اظهار نامه‌ی مالیاتی

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نیز باید مانند تمامی مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را در موعد مقرر تحویل دهند. موعد مقرر برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و برای اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی است.

خواندن
۷ راهکار برای داشتن یک برندینگ شخصی موفق!

اظهارنامه‌ی مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه‌ی اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان است. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را با مراجعه به سامانه‌ی عملیات الکترونیکی مالیاتی ارائه دهند.

فهرست حقوق کارکنان

مودیان وظیفه دارند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، در سامانه‌ی عملیات الکترونیکی مالیاتی و در قسمت «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» ارسال کرده و مالیات مربوطه را پرداخت کنند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به مأموران مالیاتی

مودیان مالیاتی باید دفاتر، صورت درآمد و هزینه‌ی ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه‌ی سالانه و اسناد و مدارک درخواست شده از سوی مأموران مالیاتی را به آن‌ها ارائه دهند.

کسب‌وکارهای مجازی مشمول مالیات بر ارزش افزوده

صاحبان کسب‌وکارهای مجازی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باید مراحل زیر را انجام دهند:

۱- در واحد مالیاتی مربوطه، پرونده تشکیل دهند.

۲- براساس فراخوان‌های هفت‌گانه، در نظام مالیات بر ارزش افزوده به آدرس evat.ir ثبت‌نام کنند.

۳- نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام کنند.

۴- در مدت ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره‌ی مالیاتی، اظهارنامه‌ی مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم کرده و عوارض ارزش افزوده را پرداخت کنند.

۵- دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری کنند.

تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعلام شد

کسب‌وکارهای مجازی

صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) برای انجام تکالیف قانونی خود باید مراحل زیر را انجام دهند.

۱- تشکیل پرونده

خواندن
معرفی 10 شرکت برتر IoT که پتانسیل رشد بالایی در سال 2020 دارند

۲- ثبت نام الکترونیکی در سامانه‌ی سازمان امور مالیاتی کشور براساس فراخوان‌های هفت‌گانه و دریافت شماره‌ی اقتصادی

۳- وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده برای کالاهای مشمول این مالیات و صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آئین نامه‌ی اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

۴- تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات مربوطه

۵- ارائه‌ی فهرست معاملات فصلی

۶- ارائه‌ی فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات مربوط

۷- نگهداری و ارائه‌ی دفاتر، صورت درآمد و هزینه‌ی ماهانه، خلاصه‌ی درآمد و هزینه‌ی سالانه و سایر اسناد و مدارک و ارائه‌ی آن‌ها به مأموران مالیاتی در صورت لزوم

مودیان مالیاتی فوق باید در صورت لزوم اقدام به پرداخت حق تمبر نمایند. همچنین عدم انجام تکالیف ذکر شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و سایر مودیان مالیاتی باعث عدم شفافیت مالی شده و عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و جرایم مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

منبع: زومیت

استارتاپس لند

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *