20 اکتبر

۵ ابزار شبکه‌های اجتماعی که استارتاپ فناوری شما در سال ۲۰۱۹ به آن نیاز‌ دارد.

کارآفرینان حوضه‌ی فناوری اغلب در رویارویی با بازاریابی دست‌خالی هستند. همان‌طور که با یک لیست در حال‌رشد از سختی‌ها در بازاریابی مواجه‌ هستند که احتمالا دلیل سرمایه‌گذاری در ابزارهای شبکه‌های‌اجتماعی است که به خودکار کردن و سهولت بازاریابی کسب‌وکار آن‌ها کمک می‌کند و منجر به ایجاد راه‌حل‌های مؤثر بازاریابی برای بنیانگذاران استارتاپ‌‌های فناوری می‌شود.وقتی صحبت […]