31 آگوست

ارزش‌گذاری استارتاپ‌های فین تک چگونه انجام می گیرد؟

فین تک در جهان معاصر یکی از فناوری‌های تاثیرگذار به حساب می‌آید، زیرا این فناوری زندگی روزمره انسان‌ها را دگرگون کرده است. این روزها مردم دنیا را با استفاده از تکنولوژی‌ها جور دیگری می‌بینند و کارآفرینان تمایل دارند در فناوری‌های نو سرمایه‌گذاری کنند. در میان این فناوری‌های نو، فین تک بیش از دیگر صنایع برنامه‌های […]