07 مارس

انواع MVP ها به نقل از کتاب روش استارتاپی اریک ریس

انواع MVPها MVP ها به انواع اشکال و گونه‌ها وجود دارند و بستگی به آن چیزی دارند که تلاش می‌کنید بیاموزید. هر شرکت باید برای نحوه صحبت در مورد آزمایش سریع، آموزش استفاده از این شیوه‌ها به کارکنان، و پاسخ‌گویی آنها در مقابل آنچه که آموخته‌اند، دستورالعمل‌های خاص خود را داشته باشد. در اینتوئیت، این […]