17 مارس

جای خالی یک استارتاپ؛ استارتاپ‌های حوزه‌ی گردشگری

هنوز هم ایده‌های زیادی برای یک استارتاپ وجود دارند که هم مورد نیاز جامعه باشد و هم کمتر کسی به سمت آن حرکت کرده باشد. در این مقاله به معرفی دو تا از استارتاپ‌های حوزه‌ی گردشگری یکی در کشور انگلستان و دیگری ایالات متحده خواهیم پرداخت . وقتی جهان اطراف ما این روزها دیگر به […]