16 آگوست

معرفی استارتاپ های آمریکایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر

طبق آمارهای مراکز کنترل و پیشگیری بیماری از سال 2001 تا 2015، تعداد آمریکایی‌هایی که به سبب اوردوز با مخدرهای اعتیادآوری که از تریاک یا مواد شیمیایی مشابه آن ساخته می شوند جان خود را از دست داده‌اند، بیش از چهار برابر شده است. این در حالی است که مرگ و میر ناشی از هروئین […]