استارتاپ‌های آفریقا
06 مارس

چشم‌انداز مالی استارتاپ‌های آفریقا در سال ۲۰۱۸

استارتاپ‌های آفریقا ، به‌ویژه در بخش فین‌تک، دوره‌های مالی و جذب سرمایه‌ی بسیار موفق و دورازانتظاری در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده‌اند. در سال ۲۰۱۸، میزان جذب سرمایه‌ی استارتاپ‌های آفریقایی چهاربرابر و تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری دوبرابر شد. همان‌طورکه گزارش‌ها نشان می‌دهند، تعداد فزاینده‌ای از استارتاپ‌های این قاره مشغول جذب سرمایه‌های بیش از ۵ میلیون دلار هستند. […]