19 آوریل

بحران کرونا به معنای شکست استارتاپ‌های گردشگری نیست ( تجربه سه استارتاپ گردشگری )

تجربه‌ی زیسته‌ی این سه استارتاپ گردشگری می‌تواند در فرایند حفظ کسب‌وکارهای حوزه‌ی گردشگری و اجتناب آنها از شکست مؤثر باشد. اگرچه بحران کووید-۱۹ موقعیت تجاری و اقتصادی جهان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و تابوی شکست را در مقابل چشم بسیاری از استارتاپ‌ها آورده است، اما در این میان،استارتاپ‌های گردشگری با چالش‌ها و مشکلات بیشتری […]