08 دسامبر

شرکت‌های بزرگ چگونه درحال چابک‎ترشدن هستند؟

شرکت‌های بزرگ با اتخاذ استراتژی « یکپارچگی بدون کد » فکرکردن شبیه استارتاپ‌های ساختارشکن را شروع کرده‌اند.شرکت‌های بزرگ کُند و بوروکراتیک هستند؛ درحالی‌که استارتاپ‌ها فرز و چابک هستند. این یک اصل متداول است. عقیده‌ی عمومی در اکثر موارد حقیقت دارد و توضیح می‌دهد چگونه استارتاپ‌هایی مانند تسلا رشد کردند تا صنایع زیرسلطه‌ی چند شرکت خودروسازی پیشرو را دگرگون […]