12 فوریه

استارتاپ فن‌آوری آب: آشنایی با برترین استارتاپ های حوزه آب

می‌گویند انسان نمی‌تواند فقط با آب زنده بماند. از نظر فنی، می‌شود چند هفته‌ای قبل از کم‌آب شدن بدن به واسطه‌ی اثر ادرارآور آب دوام آورد. اگر آب را در رژیم غذایی خود بگنجانید، قطعاً تا چهل روز را تاب خواهید آورد، همان کاری که راهب‌ها در زمان‌های قدیم انجام می‌دادند، البته اگر از کمبود […]