18 فوریه

استارتاپ با استارتاپ توان توانمندی خود را به دست ‌آورید

ایده‌‌ اولیه‌‌ استارتاپ توان به نیازها و کمبودهایی باز‌می‌گشت که خودم و همکاران جوانم آنها را در حوزه‌ فیزیوتراپی احساس می‌کردیم. مهم‌ترین نیاز ما کسب درآمد در حوزه‌ فیزیوتراپی از طریق درمان در منزل، به‌صورت خصوصی بود. استارتاپ توان توسط علیرضا عید، بنیانگذاری شده است. علیرضا ۲۵‌ساله و متولد شهر قم است. او دانش‌آموخته‌‌ رشته‌‌‌ […]