17 نوامبر

معرفی استارتاپ لاکچری Minte

جای خالی استارتاپهای لاکچری در سبد استارتاپی ایران خالیست . به هر حال تولید محصول برای این قشر که حاضر به هزینه به هر قیمتی برای دریافت خدمات و محصول مورد نیاز خود هستند خالی از لطف نیست . در اروپا و آمریکا استارتاپها و شبکه های اجتماعی زیادی برای این قشر در نظر گرفته […]