01 آگوست

چگونه استارتاپ موفق داشته باشیم !!؟

استراتژی های استارتاپ موفق : امروزه فعالیت های استارتاپی از اولین گزینه ها برای خروج از شرایط رکود اقتصادی است. آیا همیشه خواهان داشتن کسب و کاری مستقل بوده اید؟آیا به کارآفرینی مشتاق هستید؟اگر جواب پرسش ها مثبت است، چگونه راه موفقیت کارآفرینی را پیدا می کنید؟ درحالی که هیچ تضمینی  برای کسب درآمد وجود ندارد. از طرفی اعتباری به باقی […]