16 فوریه

برترین استارتاپ های مبادله و اجاره در زمینه حمل و نقل و خدمات را بشناسیم

صنعت حمل و نقل یکی از مهم ترین و پرکاربردترین صنعت های حال حاضر در جهان می باشد که از گذشته تا به حال همواره در حال تغییر و تحول بوده است. در ادامه به معرفی استارتاپ های حوزه حمل و نقل و کسب و کار های مبادله در این حوزه و خدمات حرفه ای و سرگرمی که در […]