09 فوریه

بهترین استارتاپ های مبادله و معاوضه خانه ، لباس و امور مربوط به خانواده

جامعه جهانی روز به روز پیشرفت میکند و بزرگ تر میشود و مبادله و معاوضه کالا ها و خدمات از جهتی به دلیل ازدیاد جمعیت و تنوع آسان شده و از طرفی هم پیدا کردن بهترین راه و بستر این کار تا حدودی سخت شده است . در ادامه به معرفی استارتاپ ها و کسب و کار های مبادله […]