20 مه

کار از راه دور به دلیل COVID-19: این استارتاپ ها می توانند کمک کنند

اگر در سیاره زمین زندگی می کنید ، احتمالاً با عواقب COVID-19 روبرو هستید. این ویروس شرکتهای مختلفی را از سراسر جهان وادار کرده است که با سرعت رکوردشکنی با شرایط سازگار شوند و یکی از پیامدهای اصلی این بیماری نیاز به کار از راه دور است. خوشبختانه ، بسیاری از استارتاپ ها ابزاری را […]