03 دسامبر

استارت آپ هایی که دنیای ورزش را متحول کرده اند

شتاب دهنده های ورزشی مانند leAD با فراهم ساختن ترکیبی از شبکه‌ها، آموزش و تأمین مالی به استارتاپ های این حوزه پر و بال می‌دهد. ارتباط با leAD نه فقط در موضوعات مربوط به کسب و کار، بلکه در زمینه‌ی صنعت نیز به این استارت آپ ها کمک می‌کند تا با ایجاد شراکت‌های مادام‌العمر، جای پای خود را محکم […]