استارتاپ Landed
12 آوریل

استارتاپ Landed:استارتاپی برای کمک به معلمان برای خرید خانه

استارتاپ Landed با ایده جذاب خود جزو آن دسته از استارتاپهایی می باشد که نمایش بلوغ اکوسیستمی آمریکا را به رخ سایر کشورها می کشد . این دست استارتاپها می توانند نمادی برای بکر و منحصر به فرد بودن جامعه آمریکا برای فعالیت استارتاپهایی جهت کمک به تمام اقشار جامعه باشند . موضوعی که در سایر کشورها […]