12 سپتامبر

بازاریابی خلاق

در این مطلب قصد داریم به بررسی موضوع خلاقیت ، بازاریابی خلاق ، استارت‌آپ‌ها، جذب مشتری و چگونگی حفظ مشتری بپردازیم. یک گروه از بازاریابان در پشت یک میز نشسته‌اند و یادداشت‌های دقیق برمی‌دارند. در طرف دیگر، یک متخصص بازاریابی به دنبال الگویی در مورد اطلاعات جمعیت‌شناسی منطقه است. یکی دیگر از اعضای تیم در حال خواندن، تحلیل و تفسیر نتایج است و یک تحلیلگر در […]