28 ژانویه

کارمندی که افسردگی دارد را چگونه مدیریت کنیم

آمار گسترش افسردگی میان جوانان در سراسر دنیا نگران‌کننده بوده و این وظیفه‌ی مدیر شرکت است که سلامت روان کارمندان خود را در محیطی سالم تضمین کند. افسردگی دلیل اصلی ناتوانی افراد در سراسر جهان است. از هر پنج آمریکایی، یک نفر تحت تأثیر مسائل بهداشت روان بوده که افسردگی شایع‌ترین آن است. گزارشی که اخیرا […]