بازاریابی تلفنی
29 ژانویه

بازاریابی تلفنی چیست؟

صرافی واقع در انگلستان که “مانی کورپ” (شرکت پول) نام داشت، نیاز به افزایش مشتری پیدا کرد؛ زیرا در آن زمان خیلی به مشتری های فردی وابسته شده بود که نزدیک به 70 درصد درآمد سالانه شرکت را می ساختند.به دلیل اینکه افراد به اندازه ی شرکت های بین المللی به ارز خارجی نیاز پیدا […]