19 جولای

اهمیت مصاحبه با مشتری برای درک مسئله

مهم ترین و اصلی ترین قدم برای فروش، شناخت نیاز مشتری است. بزرگترین اشتباهی که بسیاری از بازاریابان و فروشنده ها انجام می دهند، این است که بدون شناخت مشتری و شناخت نیازهای او، اقدام به فروش و ارائه خدمات می کنند. یک بازاریاب حرفه ای کسی است که بیش از آنکه راجع به خود، محصول […]