14 دسامبر

استراتژی‌هاي طراحی مدل براي كسب‌وكارمان

اولیویر گاسمن و همکارانش پس از سال‌ها تحقیق و بررسی بیان کردند که تحول‌بخش‌ترین مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه که موجب موفقیت‌های بسیار چشمگیری برای برخی سازمان‌های نوآور شده است، برخاسته از ایده‌های بکر و الهام‌شده نبوده است