26 ژوئن

آیا استارتاپ برای موفقیت نیاز به داشتن اپلیکیشن دارد؟

راه اندازی استارتاپ چقدر در گرو داشتن اپلیکیشن است؟ به عنوان صاحب یک استارتاپ ، اگر فکر می کنید که دانلود اپلیکیشن ها فقط برای نام های بزرگی نظیر آمازون و اوبر کاربرد دارند، بهتر است که در دیدگاه خود تجدید نظر کنید. ممکن است که شما فکر کنید که داشتن یک وب سایت خوب که قابلیت اجرا روی […]