19 مه

تحول در اکوسیستم تحول آفرین بررسی موج های اول و دوم اکوسیستم استارتاپی ایران

از تولد اکوسیستم استارتاپی ایران چند سالی می گذرد. این اکوسیستم در حال پوست اندازی و ورود به فاز جدیدی است که تفاوت های زیادی را نسبت به ابتدای شکل گیری آن رقم خواهد زد. بسیاری از افرادی که در ابتدای شکل گیری اکوسیستم نقش کلیدی داشتند، امروز یا از اکوسیستم خارج شده‌ اند و یا نقش […]

04 دسامبر

اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، از دلایل شکست استارتاپ‌ها می‌گوید

اریک اشمیت در سخنرانی در رویداد کارآفرینی لندن، عوامل اصلی شکست استارتاپ را بیان کرد که باعث کاهش سرعت رشد اکوسیستم کارآفرینی می‌شوند. مدیرعامل سابق گوگل، اریک اشمیت، عوامل اصلی شکست استارتاپ را در یکی از سخنرانی‌هایش برشمرد. او این عوامل را عواملی جهانی دانست که در سرتاسر اکوسیستم کارآفرینی درحال‌وقوع هستند. رویداد Center for Entrepreneurs با تمرکز بر اکوسیستم […]