29 نوامبر

کدام دسته از کسب و کارهای کشاورزی ظرفیت مناسبی برای ایجاد استارتاپ دارند؟

ایجاد استارت آپ زمانی موفقیت آمیز است که آن کسب و کار به یک مسئله‌ی واقعی بپردازد. به همین دلیل است که معمولا ایده های با کیفیت توسط افرادی مطرح می‌شوند که در صنعت مربوطه فعالیت داشته‌اند و شناخت قابل قبولی از شرایط آن به دست آورده‌اند. این برداشت امکان ایجاد نوآوری توسط افراد خارج از صنعت مدنظر را […]