چگونه از ایده های استارتاپی خود محافظت نماییم ( محافظت از ایده استارتاپی )
03 جولای

چگونه از ایده های استارتاپی خود محافظت نماییم ( محافظت از ایده استارتاپی )

در این نوشته قصد داریم روشهای حقوقی حمایت از بیان طرح اولیه ایده در یک استارتاپ ( محافظت از ایده استارتاپی ) نو پا را بیان کنیم هسته اولیه هر استارتاپ ایده ای است که به ذهن یک کارآفرین می رسد و هر کارآفرین برای اینکه ایده خود را رشد دهد نیاز به تیمی دارد […]