24 جولای

ایده های استارتاپی ۲۰۱۹

امروزه اکوسیستم استارت آپ در حال رشد است و رویای مردم بدست آوردن درآمد بسیار خوب از شروع یک کسب و کار می باشد. با وجود ایده های استارتاپی بسیار در سال 2019 ، کشف یک ایده خوب و ماندگار دشوار می باشد. با توجه به نرخ شکست استارت آپ ها که نشان می دهد […]