12 نوامبر

فناوری بیمه یا اینشورتک چیست؟

فناوری بیمه ، شاخه‌ای از فناوری مالی (فین تک) است که به بیمه اختصاص داشته و به مدل‌های کسب و کار نوآورانه و فناوری‌های نوظهور مختلفی مربوط می‌شود که قابلیت متحول ساختن صنعت بیمه را دارند. ظهور فناوری مالی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و وجود فناوری‌‌ های پیشرفته دیگر به مرور در حال متحول کردن […]