27 مارس

نقش واقعیت افزوده در بازاریابی مدرن

برند شما احساس رقابت شدیدی با دیگر شرکت های فعال در عرصه کسب و کار ندارد، این امر به هیچ وجه خبر خوبی محسوب نمی شود. امروزه اغلب برندها در تلاش برای دستیابی به پیشرفته ترین فناوری های ممکن در راستای رقابت تاثیرگذار با سایر برندها هستند. در این میان اگر ما توانایی رقابت تاثیرگذار با سایر […]