27 آگوست

هفت خوان استارت‌آپی:مطالعه موانع داخلی موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

امروزه استارت‌آپ‌ها از موضوعات مهم مورد بحث در کشورهای مختلف دنیا هستند. یکی از دلایل میزان اهمیت استارت‌آپ‌ها نقش آن‌ها در اقتصاد کشورها و ایجاد مشاغل جدید است. در استرالیا این حوزه مورد توجه جدی سیاست‌گذاران دولت قرار گرفته است، چراکه پیش‌بینی کرده‌اند در دو دهه آینده، استارت‌آپ‌های حوزه فناوری حدود ۵۴۰،۰۰۰ شغل جدید در […]