05 سپتامبر

۳ تعریف اشتباه از هکر رشد (Growth Hacker)

در این مقاله می خواهیم توضیح دهیم که یک هکر رشد (Growth hackerr) کیست و چه ویژگی هایی دارد. برای اینکه به تعریف درست و واضحی از هکر رشد برسیم، بهتر است سه تعریف غلط آن که به طور رایج در اینترنت وجود دارد را بررسی کنیم.