23 اکتبر

شکل گیری استارتاپ ها از دل زیرزمین ها و گاراژها

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور، وزیر کار و شهردار تهران افتتاح شد. معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور طی مراسم افتتاحیه بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال با بیان این که حوزه محتوای دیجیتال حوزه پولسازی است، اظهار کرد: تمام استارتاپ ها از گوگل گرفته تا استارتاپ های حوزه حمل و نقل در […]