06 مارس

بهترین مدل های کسب و کار برای استارتاپ ها ( معرفی 19 مدل )

امروزه استارتاپ های بی شماری در جهان در حال شکل گیری هستند. برخی از آنها موفق از آب درمی آیند از جمله بعضی از شرکت های تک شاخ مثل Airbnb یا ده شاخ مثل اوبر و Dropbox. برای اینکه یک کارآفرین بتواند تا این اندازه موفق باشد، باید ایده ای بی نظیر، جریان درآمدی مناسب، مدل کسب […]