بیمه تکمیلی شرکت های دانش بنیان
18 آوریل

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه ی شرکت های دانش بنیان

در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با همکاری پارک فناوری پردیس اعضاء شبکه نوآوری در سراسر کشور می توانند از روز شنبه 24 فروردین تا پایان روز شنبه 14 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی سال 99-98 اقدام نمایند. مزايای خدمت بیمه تکمیلی شرکت های دانش […]