بی‌ثباتی درآمد دلسردکننده‌ترین جوانب مالکیت استارتاپ