مدل کسب و کار
03 ژانویه

آشنایی با انواع مدل های کسب و کار – رابین هود

 مدل کسب وکار رابین هود یک سیستم کسب سود از فروش به ثروتمندان و خدمت رسانی به نیازمندان است.سیستم رابین هود در سال 1970 به دنبال افزایش حس مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها شکل گرفت. این مدل برای اولین بار در بیمارستان آراویند هند پیاده‌سازی شد که در آن بیماری آب‌مروارید را برای فقرا به صورت رایگان یا […]