14 فوریه

آشنایی با استارتاپ هایی در حوزه تکنولوژی آب که به رشد صنعت کشاورزی کمک می‌کنند

در این مقاله می‌خواهیم درباره استارتاپ هایی صحبت کنیم که برای حل بزرگترین چالش صنعت کشاورزی، یعنی مصرف آب تلاش می‌کنند. ریسک‌ها و مشکلات زیادی در کنار ظهور تکنولوژی به وجود می‌آید، اما افراد باهوش زیادی هستند که با راه‌های نوآورانه برای حل مشکلات تلاش می‌کنند. استارتاپ هایی که در حوزه تکنولوژی آب فعالیت می‌کنند جزو همین دسته هستند. […]