20 ژوئن

بررسی و معرفی حوزه های اصلی فینتک

فینتک ها با گسترش کار خود در ابعاد گوناگون پنجره نوینی برای توسعه و راحتی در زمینه های مالی فراهم آورده‌اند. خدماتی که شرکت های فینتکی ارائه می دهند، حوزه های مختلفی را در بر می‌گیرد که به سرعت این خدمات و حوزه ها در حال رشد و گسترش هستند. مطالعات بسیاری در خصوص فینتک ها، […]